Ansatte

Midtimellom

Ina Elisabeth Myhre

Stilling: Pedagogisk leder

Sonja Leine

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sonja har jobbet i barnehagen siden 2003. Hun tok fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 2013. På fritiden står familie og venner i sentrum, men hun er også glad i turer i skog og mark

Karin Mikkelsen Svensrud

Stilling: Barnehagelærer
971 99 908
karinmsvensrud@gmail.com

Anne Birgit Slåen Olerud

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Anne Birgit er kreativ, liker form og farge. Spilt i korps i 25 år. Bor i Follebu med mann, og har to voksne jenter.

Nordistugua

Beate Kjelshaug Utstumo

Stilling: Pedagogisk leder
997 17 333

Rakel Berg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Rakel er gift og har to barn, som nå er blitt voksne. Hun tok fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 2013, og har jobbet i Hågåsletta bhg siden 2001

Grethe Høvren Grothe

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Begynte i Hågåsletta 1991. Har vært med i Øyer sangkor i 32 år og er aktiv i Øyer Bygdekvinnelag. Er glad i uteaktiviteter og trim sommer og vinter. Ellers bruker jeg mye tid på barnebarna mine.

Anne Helene Lien

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har jobbet i barnehagen siden 2005. Er glad i å være ute, både sommer og vinter. Fritiden blir brukt sammen med familien min og gode venner, jeg spiller i korps og er glad i håndarbeid.

Malin Holøien

Stilling: Lærling

Solstugua

Nina Mari Bjørke

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet bv pedagog med videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk. Bor på et småbruk med mann, 1 sønn og 1 hund. Liker godt å være ute, være på hytta, strikke og lese. Permisjon 2015/2016

Linda Haugen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er fra Vågå. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider. Jobbet i Hågåsletta siden 2015. Bor i Øyer med samboer og to sønner.

Marion Leine

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marion bor på tretten sammen med sin samboer og to barn . Gutt på 15 år og ei jenter på 12 år. Fritiden blir brukt på familien. Være med barna på håndball, men liker også veldig godt gå turen og strikke. Liker veldig godt å jobbe sammen med barna.

Erna Stenersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Er glad i og være ute, gå turer både i skogen og på fjellet. Startet i Hågåsletta i 2011, og ble fast ansatt i 2013.

Søristugua

Christin Berge Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Christin er fra Øyer. Ferdig utdannet førskolelærer, ved Høgskolen i Hamar, i 2011. Har videreutdanning i Læringsmiljø og pedagogiskledelse, fra 2017. Ansatt i Hågåsletta siden 2010. Bor på Tretten med samboer og to døtre, ei på 11år og ei på 2år.

Marian Engen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marian Engen er barne og ungdomsarbeider og er på 6. året i hågåsletta barnehage. Gift med Rune og har Tobias på 11 år og Fredrik på 9 år. Er veldig glad i å trene og være ute på fjellet alle årstider

Iren Høvik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Iren har vært ansatt i Hågåsletta barnehage siden 2008. Hun bor i Øyer med mann og har tre barn.

Kathrine Omenås

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har jobbet i barnehagen siden januar 2013. Et utdannet kokk. Glad i sang og musikk, spiller gitar og trombone. Er glad i uteaktiviteter sommer og vinter. Trives veldig godt i min jobb sammen med barna

Andre ansatte

Roger Lien

Stilling: Styrer

Aktiv person som sykler, synger og spiller gitar og munnspill. Glad i friluftsliv og setter stor pris på venner og sosiale lag. Utdannet førskolelærer i 1994 og er aktiv medlem i Øyer Pinsemenighet