Trenger barnet ditt spesialpedagogisk hjelp?

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter. Her får foreldre en rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre.

Her linke til Udir.no hvor du finner informasjonsfolderen om spesialpedagogisk hjelp.

 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/For-skole/