Søristugua

Hågåsletta barnehage har to avdelinger som er spesielt tilrettelagt for å ta i mot småbarn i alderen 0-3 år, Søristugua er den ene av disse.

Søristugua er en av barnehagens to småbarnsavdelinger og har 3 årsverk knyttet til seg. Avdelingen har egen inngang på sørenden av bygget, og har grov og fin garderobe ved denne inngangen, her har de også eget stellerom.

Avdelingen er barnehagens gamle kjøkken og er ombygd til småbarnsavdeling med egen kjøkkenkrok og et grupperom.

På Søristugua er det mye liv og røre, vi har fokus på at barna skal få utfolde seg ut ifra deres interesser, samtidig som vi ønsker at de skal få oppleve og utforske nye ting. Vi er ute nesten hver formiddag (så lenge det ikke er for kaldt) og bruker ofte skogen rett ved siden av barnehagen, dit går vi også på tur på fredager når det er turdag. Barna liker godt å være ute og det er super motorisk trening for dem å leke, krabbe, gå, hoppe, klatre og løpe i skogen!

Innendørs har vi ofte sangstunder, forskjellige formingsaktiviteter, bevegelseslek og lekegrupper, samtidig som barna får mye tid til frilek der de får mye sosial trening, de voksne er alltid på gulvet sammen med barna og deltar i leken.

Vi samarbeider en del med Solstugua og har felles aktiviteter i blandt, samt at barna får leke på tvers av avdelingene.