Velkommen til Hågåsletta barnehage

Her forteller vi deg litt om barnehagen vår, eier og historikk.

Øyer pinsemenighet har siden 1978 eid og drevet Hågåsletta barnehage, fra å være en kortidsbarnehage med en avdeling, er vi i dag en 4 avdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Vi har pr i dag 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 

Barnehagen ligger langs "gamle E6", slik at det er enkelt å komme til oss både til fots, med bil eller buss.

Vi har flotte uteområder både i og utenfor barnehagen, og disse er flittig brukt både sommer og vinter.

De kristne grunnverdier har en naturlig plass i barnehagehverdagen, og legger grunnlaget for innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Mer informasjon finner du i denne hjemmesiden, men stikk gjerne innom eller ta kontakt med oss pr telefon eller mail. Vi har også en egen Facebook side hvor vi har lagt ut litt bilder og informasjon om aktiviteter og hendelser i barnehagen.