Hvordan når du barnehagen pr telefon og mail

Informasjon om hvordan du kommer i kontakt med barnehagen pr telefon og mail

Mail til barnehagen:

Kontor og avdelingene har egne mailadresser. 

Kontor: hagasletta@hagasletta.no

Solstugua: solstugua@hagasletta.no 

Søristugua: soristugua@hagasletta.no 

Nordistugua: nordistugua@hagasletta.no 

Midtimellom: midtimellom@hagasletta.no

 

Telefonkontakt med barnehagen:

Barnehagens hovednr er 61 27 82 97 - da møter du en tastemeny hvor du velger den avdeling du vil snakke med eller kontoret. Dersom du ikke får svar på avdelingen, settes du automatisk over til kontoret.

 

Mobilnr til barnehagen:

Kontor: 48 89 15 12

Søristugua: 48 89 14 97

Solstugua: 48 89 14 78

Miditimellom: 48 89 14 53

Nordistugua: 48 89 14 57