Søke barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars. Ta gjerne kontakt med barnehagen om du ønsker å komme innom eller har spørsmål rundt opptak.

Opptakskriterier:

  • Øyer kommune har samordnet opptak for private og kommunale barnehager
  • Barn med dokumenterte særskilte behov prioriteres i henhold til barnehagelovens $13
  • Særskilt for Hågåsletta barnehage:
    • Søsken prioriteres ved opptak
    • Barn av barnehagens ansatte og medlemmer av Øyer pinsemenighet prioriteres ved opptak.

 

For priser og åpningstider se: http://hagasletta.barnehage.no/Innhold/Side/1999

 

Søknadsfrist til hovedopptak: 1. mars

Her finner du søkerportalen:

https://oyer.ist-asp.com/oyerpub/login.htm