Informasjon om åpningstider og priser

Åpningstider:

  • Barnehagen er åpen fra kl 0700-1630 alle hverdager med unntak av 5 planleggingsdager(se barnehage- og skoleruta) SKOLERUTE 1516
  • I romjula og påskeuka er barnehagen åpen dersom minst 6 barn ønsker plass(se barnehagens vedtekter) Vedtekter endret 200116
  • Juleaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

 

Priser:

  • Barnehagen følger bestemmelsen om makspris for barnehageplass
  • Det betales for barnehageplassen fra 1. august uavhengig av oppstartsdato i løpet av barnehageåret.

Priser pr måned pr 1. januar 2016:

  • 5 dager   kr 2 434,-       kostpenger: kr 200,-

Barnehagen har søskenmoderasjon på 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3.

Barnehagen har egen turkasse som innbetales med kr 25 pr mnd.

Turkasse innbetales sammen med foreldrebetaling og brukes til å dekke transport og inngang når barnehagen er på utflukter gjennom året. Eksempelvis gondoltur, buss, transport og billetter på klubbtur på våren osv.

Oppsigelse av plassen:

Oppsigelsestiden er en måned og regnes fra den første i hver måned. For oppsigelse etter 1. oktober og 1. april se barnehagens vedtekter.