Overgang barnehage - skole

Barnehagene og skolen samarbeider om å skape en best mulig overgang mellom barnehagen og skolen. Her finner du informasjon og rutiner.

Det siste året i barnehagen før barna skal begynne på skolen starter arbeidet med å få til så gode overganger som mulig.

I barnehagen har skolestarterne klubb, som kalles elefantklubben. 

Rutine for samarbeidet mellom barnehagen og skolen i forhold til skolestart finner du her:

Rutiner for overgang barnehage-skole revidert 17.11.2016